TopKoszulki.pl® • Koszulki damskie, męskie i dziecięce • bluzy i bokserki • najlepsze ceny, mega prezenty i zawsze aktualne koszulki z nadrukiem
Wysyłka z PL w 24h Zwrot do 365 dni
Bestsellery

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.topkoszulki.pl jest firma T-Best Michalak, ul. Wrocławska 94, 58-306 Wałbrzych, NIP: 886-28-99-008, REGON: 021551815, adres korespondencyjny: Top Koszulki, ul. Wrocławska 94, 58-306 Wałbrzych, adres e-mail: kontakt@topkoszulki.pl

2. Terminy użyte w Regulaminie:
Sklep – sklep internetowy www.topkoszulki.pl, będący przedmiotem własności firmy GRZEGORZ MICHALAK T-BEST MICHALAK, ul. Wrocławska 94, 58-306 Wałbrzych, NIP: 886-28-99-008, REGON: 021551815. 
Platforma – platforma internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym www.topkoszulki.pl 
Klient – podmiot, który dokonuje zakupu Towarów lub Usług w Sklepie. 
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta. 
Serwis – strona internetowa pod adresem www.topkoszulki.pl, pod której adresem działa sklep.
Konto – wydzielone miejsce w systemie teleinformatycznym Platformie, w którym gromadzone są informacje (dane) dotyczące Klienta, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z Usług i funkcji Platformy. 
Magazyn – magazyn Sklepu znajdujący się przy ulicy Wrocławskiej 94 w Wałbrzychu. 
Towar – towary znajdujące się w ofercie Sklepu.
Oferta – Towary umieszczone na stronie internetowej www.topkoszulki.pl 
Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep tj. wykonywanie nadruków na Towarach; zamieszczanie przez Klientów projektów graficznych w kreatorze nadruków, celem wykonania nadruku na Towarach.
Kreator nadruków - aplikacja internetowa służąca do projektowania przez Klienta personalizowanych Towarów.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Cena – cena jednostkowa Towaru lub Usługi zamieszczona w opisie Towaru lub Usługi, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT. 
Cena Łączna – łączna cena, uwzględniająca ilość zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują).
Dowód zakupu – faktura, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu. 
Program lojalnościowy - program przeznaczony dla Klientów Serwisu, zorganizowany przez Przedsiębiorcę, pod nazwą „Top+”.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu www.topkoszulki.pl.

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest internetowa sprzedaż Towarów oferowanych przez sklep internetowy oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną. 

4. Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem składającym zamówienie, a Sklepem. 

5. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030). 

6. Regulamin określa w szczególności:
1) warunki i zasady dokonywania Rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu;
2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy;
4) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

7. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.topkoszulki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 2. Oferta i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej. 

2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. O całkowitej kwocie zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem zamówienia.

4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu, w związku z czym mogą Państwo wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.

§ 3. Procedura zawarcia umowy

1. Klient ma możliwość dokonywania zakupów Towarów oraz Usług w Sklepie po uprzedniej Rejestracji w serwisie lub bez Rejestracji. Rejestracja odbywa się w ten sposób, że Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu. W górnej części strony znajduje się pole z napisem „Zaloguj się”, a obok pole z napisem „Załóż konto”.

2. Klient ma możliwość zalogowania się do Sklepu swoimi danymi z konta Facebook lub Google.

3. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. 

4. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawne i pełne podanie danych w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu sprzedaży bez rejestracji. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzy sprzedaży bez rejestracji.  

5. Klient wraz z utworzeniem konta lub złożeniem zamówienia bez rejestracji proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”). Administratorem danych jest Sklep. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.

6. Zamówienie można złożyć na stronie Sklepu www.topkoszulki.pl - 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia.

7. Wybór Towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz Ceny Łącznej zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności. 

9. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sklep w formie wiadomości e-mail.

10. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. powyżej 

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez wysłanie z maila powiadomienia@t-best.pl do Klienta na maila w formacie PDF faktury. 

12. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym momencie. Należy wówczas skorzystać z opcji usunięcia zarejestrowanego konta, wówczas umowa zostaje rozwiązana wraz z tym momentem. Sklep może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, po wcześniejszym wezwaniu Klient do zaniechania naruszeń, w stosunku do Klienta, który:
a) zamieszcza na platformie sklepowej topkoszulki.pl treści bezprawne,
b) w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem platformy sklepowej topkoszulki.pl.

§ 4. Metody dostawy i płatności

1. Przewiduje się następujące metody dostawy:
a) kurier DHL;
b) Paczkomaty Inpost;
c) Poczta Polska;
d) odbiór osobisty (Wałbrzych) - na odebranie paczki od momentu otrzymania wiadomości mailowej z potwierdzeniem gotowości do odbioru jest 14 dni roboczych. Po upływie tego okresu czasu towar jest niszczony i nie ma możliwości zwrotu kosztów.

2. Przewiduje się następujące sposoby płatności za zamówiony towar:
a) natychmiastowe płatność online w tym BLIK;
b) przedpłata tradycyjnym przelewem bankowym;
c) karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

3. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu, zapłata za zamówiony towar powinna nastąpić na rachunek bankowy Sklepu prowadzony przez mBank nr rachunku bankowego: 49 1140 2004 0000 3302 7357 2411.

4. Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. 

5. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę Klienta jak również numer zamówienia podany w wiadomości e-mail. Zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy. 

6. W przypadku nieodebrania zamówienia dostarczonego przez firmę kurierską, paczkomat InPost lub Pocztę Polską Klient zobowiązany jest do ponownej zapłaty za wysyłkę w wysokości podwójnej wartości pierwotnej kwoty wysyłki wynikającej z obciążenia Sklepu opłatą za zwrot przesyłki do jego siedziby.

7. Wysyłka zamówienia następuje niezwłocznie po jego wyprodukowaniu i skompletowaniu. Nie ma możliwości odroczenia terminu wysyłki lub jej wstrzymania.

8. W przypadku płatności kartą zamówienie zostanie realizowane od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§ 5. Realizacja zamówienia

1. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy. Brak odnotowania wpłaty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

2. Realizacja zamówienia trwa od 1 dnia do maksymalnie 5 dni roboczych (przy czym zazwyczaj jest to 1 dzień roboczy). 

3. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki oscyluje pomiędzy 1 - 2 dniami roboczymi, po którym następuje wysyłka towaru. Przed przypadającymi Świętami oraz innymi ważnymi dniami, przed którymi zwiększa się ilość zamówień, wysyłka towaru może nastąpić nawet do 3 dni roboczych, jednak zazwyczaj towar jest wysyłany w przeciągu jednego dnia roboczego.

§ 6. Reklamacja

1. Sklep obowiązany jest dostarczyć towar nie obarczony wadami.

2. Klient może złożyć reklamacje w sprawach dotyczących sprzedanych towarów. 

3. W przypadku Klientów będących konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedane (towaru) z umową. 

4. Reklamację można wnieść:
- w przypadku Klientów będących Konsumentami – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów;
- w przypadku Klientów nie będących Konsumentami – w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru towaru w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru towaru – w zakresie reklamacji jakościowej. 

5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. 

6. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres: reklamacje@t-best.pl lub w formie pisemnej należy kierować na adres: Top Koszulki, ul. Wrocławska 94, 58-306 Wałbrzych wraz z podaniem numeru zamówienia i powodów ją uzasadniających.

7. Reklamację można złożyć korzystając ze specjalnie przygotowanego oświadczenia, które można pobrać pod adresami: https://topkoszulki.pl/upload/dokumenty/oswiadczenie.doc (w formacie DOC) lub https://topkoszulki.pl/upload/dokumenty/oswiadczenie.pdf (w formacie PDF). Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć towarów podlegających reklamacji, celem przyspieszenie jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Klient obowiązany jest do przesłania na adres sklepu wadliwego towaru. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty dostarczenia towarów na adres sklepu oraz koszty dostarczenia towarów wolnych od wad (w razie wymiany towaru) ponosi Sklep. 

8. Sklep rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nie przekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poprzez fakt wysłania towaru wolnego od wad. 

9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje:
a) w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami prawo do:
- żądania usunięcia wady;
- wymiany wadliwych towarów na wolne od wad;
- złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sklep albo sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Wymiana towaru może następować na towar innego rozmiaru lub koloru, natomiast nie może opiewać o inny rodzaj towaru i w innej cenie.

b) w odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami – Klient może żądać wyłącznie wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych niedogodności. Klientowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny.

§ 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywana reklamacji i dochodzeń roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. 

§ 8. Odstąpienie od umowy Klientów będących konsumentami

1. W terminie 365 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia. W celu odstąpienia Klient może skorzystać z wzoru, dostępnego pod adresem: https://topkoszulki.pl/upload/dokumenty/odstapienie.doc (w formacie DOC) lub https://topkoszulki.pl/upload/dokumenty/odstapienie.pdf (w formacie PDF).

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tym samym Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu w przypadku zamówienia odzieży z własnym nadrukiem oraz odzieży spersonalizowanej (tj. wyprodukowanej pod wytyczne klienta np. z podanym imieniem, datą, nazwą itd.). 

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 365 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy. 

4. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować właściciela sklepu (T-Best Michalak, prowadzącego sklep topkoszulki.pl, ul. Wrocławska 94, 58-306 Wałbrzych, NIP: 886-28-99-008, REGON 021551815, adres korespondencyjny: Top Koszulki, ul. Wrocławska 94, 58-306 Wałbrzych, adres korespondencyjny poczty elektronicznej: kontakt@topkoszulki.pl) poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji odstąpienia od umowy.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący konsumentem może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, który jednak nie jest konieczny. 

6. Sklep przewiduje możliwość realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Klienta będącego konsumentem i według procedury dotyczącej składania zamówień. 

7. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta będącego konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował sklep o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi na podany przez Klienta numer konta bankowego. Klient będący konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

10. Towar należy odesłać lub przekazać nam na adres: TopKoszulki, ul. Wrocławska 94, 58-306 Wałbrzych, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował sklep o odstąpieniu od umowy.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 9. Kupony rabatowe

1. Każdy kupon rabatowy jest jednorazowy (po wykorzystaniu traci ważność, chyba, że jest inaczej opisane w miejscu, gdzie znajduje się ten kupon rabatowy). 

2. Po wpisaniu kodu na stronie koszyka przy składaniu zamówienia Klient otrzymuje procentową (lub kwotową) zniżkę opisaną na kuponie. 

3. Rabat ten nie łączy się z innymi rabatami w Sklepie Top Koszulki.

§ 10. Zobowiązania Klienta

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

2. Całkowicie zakazane jest umieszczanie przez Klienta w kreatorze nadruków bezprawnych treści, w tym między innymi:
a) naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
b) projektów graficznych, do których nie mają praw autorskich (w tym również logotypów czy sloganów słownych objętych prawami autorskimi),
c) naruszających prawa osób trzecich,
d) treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,
e) obrażających uczucia innych osób (aspekty religijne, przemocy, rasizmu czy nazizmu),
f) treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
g) treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku nie wyraziły zgody,
h) treści zawierających dane osobowe, co do których przetwarzania Klient nie posiada praw.

§ 11. Licencja - influencerzy

1. Osoby, które oznaczają nas w mediach społecznościowych zgadzają się na udostępnianie swoich wizerunków w celach marketingowych oraz na przetwarzanie zdjęć umieszczając na nich logo TopKoszulki.pl® w celach promocyjnych.

§ 12. Newsletter

1. W obrębie strony internetowej www.topkoszulki.pl dostępna jest możliwość zapisania się na Newsletter.

2. Zapis do Newslettera jest dobrowolny i może go realizować każda osoba, nie być musi być ona klientem sklepu, by to zrobić.

3. Zapisanie się do Newslettera wymaga podanie swojego adresu e-mail.

4. Zapisanie się do Newslettera wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych (tutaj: adres e-mail podany podczas zapisu do Newslettera).

5. Użytkownik zapisujący się do newslettera, zgadza się na otrzymywanie materiałów marketingowych pod postacią maila z zawartością promocyjną lub informacyjną, trafiającą na podany przez niego adres e-mail.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie możliwość wysyłania powiadomień reklamowych poprzez e-mail, a także SMS tylko do tych Klientów, którzy podczas rejestracji wyrazili na to zgodę. W każdej chwili Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywanych treści.

2. Klient składając zamówienie lub dokonując rejestracji, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszego Regulaminu.

3. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sklepu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności sklepu internetowego www.topkoszulki.pl. 

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem, a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem, a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu. 

7. Gotowy Towar może różnić od poglądowego, zarówno wielkość, jak i umiejscowienie nadruków, które może ulec zmianie. Projekty Towarów są tylko poglądowe i platforma topkoszulki.pl nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale. 

8. Nadruki, a w szczególności ich kolory, mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków, a także od ustawień kolorystycznych ekranów użytkowników. Sklep dochowa jednak należytej staranności, by gotowe produkty były jak najbardziej zbliżone do poglądowych wizualizacji. 

9. Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Platformy sklepowej topkoszulki.pl pod względem technicznym. 

10. Aktualne brzmienie regulaminu jest dostępne na stronie Sklepu. 

11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

13. Klienta wybierając usługę pocztową udziela Sklepowi pełnomocnictwa do jednorazowego zawarcia umowy na nadanie przesyłki.

14. Niektóre wzory nadruków mają charakter utworu na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Art. 291 . Wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury.

15. Każdy Klient posiadający Konto, bierze udział w programie lojalnościowym ,,top +".

16. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2018 roku. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium